# عشق_شکست_غم
                                 همیشه بهم میگفت:                      زندگیمی...                       وقتی رفت                        بهش گفتم                      مگه زندگیت نبودم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟                         گفت:                     آدم برای رسیدن به عشقش باید از زندگیش ... ادامه مطلب
/ 70 نظر / 32 بازدید