# عشق
✘دلواپــســم ... دلــواپــس روزهــایی کـ ــه "خـــــــدا"   را فــروخــتــ م ... تـــا تـــو را که مــفـــت ارزشـــی نداشــتــــی بـــخــرم...✘       ✘دسـتــتـــ  رو  بــایــد  بــذاریــ  ... ادامه مطلب
/ 75 نظر / 8 بازدید
  کارم از یکی بود و یکی نبود گذشته است...         من در اوج قصه گم شدم                  عشق یعنی                     یکی بود                          و                    یکی ... ادامه مطلب
/ 86 نظر / 6 بازدید

باید کسی باشد ولی نیست...................

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﻪﻧﻘﻄﻪﻫﺎﯼ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﺟﻤﻠﻪﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﻔﻬﻤﺪ...ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻐﺾﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﻗﺒﻞﺍﺯ ﻟﺮﺯﯾﺪﻥ ﭼﺎﻧﻪﺍﺕ ... ادامه مطلب
/ 61 نظر / 8 بازدید