# اس_ام_اس_تنهایی_کنایه
                                   گفتم:دوستت دارم                              گفت: نداشته باش                              گفتم: چشم هر چه تو بگویی                                        راستی                             دنیایت قشنگ تر شد؟
/ 19 نظر / 27 بازدید