هییییییییییییییییییی روزگار

                                         یادت باشد دلتنگ شدن جزیی از فرآیند                                          فراموشی                                           است...                       نگذارید احساس دلتنگی شما را به آغوش کسی برگرداند که                                        میدانید ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 53 بازدید
✘دلواپــســم ... دلــواپــس روزهــایی کـ ــه "خـــــــدا"   را فــروخــتــ م ... تـــا تـــو را که مــفـــت ارزشـــی نداشــتــــی بـــخــرم...✘       ✘دسـتــتـــ  رو  بــایــد  بــذاریــ  ... ادامه مطلب
/ 75 نظر / 28 بازدید
                                 همیشه بهم میگفت:                      زندگیمی...                       وقتی رفت                        بهش گفتم                      مگه زندگیت نبودم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟                         گفت:                     آدم برای رسیدن به عشقش باید از زندگیش ... ادامه مطلب
/ 70 نظر / 32 بازدید
  کارم از یکی بود و یکی نبود گذشته است...         من در اوج قصه گم شدم                  عشق یعنی                     یکی بود                          و                    یکی ... ادامه مطلب
/ 86 نظر / 31 بازدید
آذر 93
1 پست
بهمن 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
4 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
5 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
2 پست
دی 91
2 پست
آذر 91
3 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
1 پست
اسفند 90
2 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
2 پست
شهریور 90
6 پست
مرداد 90
1 پست